×

Doğuş Teknoloji, “İş’te Eşit Kadın Sertifikası” aldı 

Doğuş Teknoloji, “İş’te Eşit Kadın Sertifikası” aldı 

Doğuş Teknoloji, eşitlikçi uygulamalarını “İş’te Eşit Kadın Sertifikası” ile belgeledi. Bilişim sektöründe bu sertifikayı alan ilk şirket olan Doğuş Teknoloji, söz konusu sertifikayı Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğiyle bağımsız bir denetim sonucunda almaya hak kazandı.

 Doğuş Teknoloji sadece geliştirdiği teknolojiler ve çözümlerle değil, çalışma hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunmasıyla da bilişim sektörüne öncülük ediyor. Sürdürülebilirlik Akademisi ve İntertek işbirliğiyle bağımsız bir denetim sonucunda Doğuş Teknoloji, “İş’te Eşit Kadın Sertifikası” almaya hak kazandı. Bilişim sektörlerinde bu sertifikayı alan ilk şirket olma unvanını kazanan Doğuş Teknoloji, kurulduğundan bu yana sürdürdüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı iş etiği uygulama ve faaliyetlerini böylece belgelemiş oldu. 

Dönüşüme Öncülük Eden Kurumlara Veriliyor

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası bu yaklaşımlarını belgelendirerek iş dünyasındaki dönüşümün öncülerinden olup İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Sertifikayı alan kurumlar 2015’te Birleşmiş Milletlere üye ülkelerce kabul edilen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını” gerçekleştirme yolundaki sürece de katkı sağlıyorlar. Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçiren kurumlar, Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyor. Sertifika kurum itibarı, çalışan bağlılığı, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkı sağlıyor.

Bilişim Sektörüne Öncülük Ediyor

Bilişim sektöründe İş’te Eşit Kadın Sertifikası alan ilk firma olan Doğuş Teknoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki taahhütlerini önceki yıllarda yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda duyurmuştu. Rapor, Doğuş Teknoloji’nin sürdürülebilirlik çabalarını ve gelecekteki hedeflerini paylaşıyor; toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları da şirket kültürünün merkezinde yer alan “yenilikçilik” bakış açısıyla hayata geçiriliyor. 

Doğuş Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik İnisiyatif Lideri Eray Gözener, “Öncü bir teknoloji şirketi olan Doğuş Teknoloji’nin temel hedeflerinden birisi toplumsal gelişime katkı sağlamaktır. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız bu hedef doğrultusunda şekillendiriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımımız da, sorumlu üretim ve tüketim, nitelikli eğitim, iklim eylemi, yenilikçi altyapılar başlıkları altında yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarımızın en önemli bileşenlerinden birisi. Firmamız kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı uygulamaları ve iş etiği yaklaşımı, İş’te Eşit Kadın Sertifikası ile belgelendi. Bu sertifika, taahhütlerimizi hayata geçirdiğimizi belgelemesinin yanı sıra bilişim sektörüne örnek olması açısından da büyük bir önem taşıyor” dedi. 

Doğuş Teknoloji İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Barış ise, “Sertifika alma sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılık yapılmaması ve ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, şiddet ve tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması, tedarik zincirinin politikalar doğrultusunda bilgilendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması, tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması gibi konularda değerlendirmeye tabi tutulduk. Bu bağımsız denetlemeler sonunda da yeterli puanı alarak sertifikayı almaya hak kazandık” dedi. 

Yorum gönder